• تلفن همراه: 00905394023939
  • ایمیل: amlakjet@amlakjet.istanbul

ثبت شرکت

کشور ترکیه به‌دلیل هم‌مرز بودن با هشت کشور بلغارستان، یونان، گرجستان، ارمنستان، آذربایجان، ایران، عراق و سوریه متقاضیان بیش‌تری به‌منظور ثبت شرکت را به خود اختصاص داده است. سرمایه‌گذاراني که به‌دنبال تأسيس شرکت بزرگ هستند، معمولاً ثبت شرکت در ترکیه را انتخاب می‌کنند.

ثبت شرکت
Translate »