• تلفن همراه: 00905394023939
 • ایمیل: amlakjet@amlakjet.istanbul

پروژه ها

VIRA-RESIDENCE

 • AmlakJet-Vira
 • Beylikdüzü , İstanbul

50 درصد پیش پرداخت ومابقی طی 36 ماه اقساط

شروع قیمت از 590.000TRY
collet

COLLET-RESIDENCE

 • AmlakJet-Collet
 • Avcılar , İstanbul

50 درصد پیش پرداخت و مابقی طی 36 ماه اقساط

شروع قیمت از 380.000TRY

LARUS-COMPLEX

 • AmlakJet-Larus Palas
 • Kemerburgaz , İstanbul

50 درصد پیش پرداخت و مابقی طی 36 ماه اقساط

شروع قیمت از 790.000TRY

VERSUS-COMPLEX

 • AmlakJet-Versus
 • Kartal , İstanbul

50 درصد پیش پرداخت ومابقی طی 24 ماه اقساط

شروع قیمت از 700.000TRY

ÇUBUKLU 28-RESIDENCE

 • AmlakJet-Çubuklu 28
 • Beykoz , İstanbul

50 درصد پیش پرداخت ومابقی طی 36 ماه اقساط

شروع قیمت از 1.420.000TRY

KANYON-RESIDENCE

 • AmlakJet-Kanyon
 • Levent, İstanbul

خرید به صورت نقدی

شروع قیمت از 3.000.000TRY

KORDON-COMPLEX

 • AmlakJet-Kordon
 • Kağıthane, İstanbul

35 درصد پیش پرداخت ومابقی طی 36 ماه اقساط

شروع قیمت از 970.000TRY

OFTON-COMPLEX

 • AmlakJet-Zirve
 • Beyoğlu, İstanbul

50 درصد پیش پرداخت ومابقی طی 24 ماه اقساط

شروع قیمت از 1.200.000TRY

CER-RESIDENCE

 • AmlakJet-Cer
 • Bakırköy , İstanbul

50 درصد پیش پرداخت ومابقی طی 36 ماه اقساط

شروع قیمت از 1.950.000TRY

MARINA 24-RESIDENCE

 • AmlakJet-Marina 24
 • Büyükçekmece, İstanbul

50 درصد پیش پرداخت ومابقی طی 36 ماه اقساط

شروع قیمت از 990.000TRY

SANTRAL-COMPLEX

 • AmlakJet-Makyol Santral
 • Esenyurt, İstanbul

50 درصد پیش پرداخت ومابقی طی 36 ماه اقساط

شروع قیمت از 560.000TRY

ZIRVE-COMPLEX

 • AmlakJet-Zirve
 • Bahçeşehir, İstanbul

50 درصد پیش پرداخت ومابقی طی 36 ماه اقساط

شروع قیمت از 420.000TRY

AZUR-RESIDENCE

 • AmlakJet-Azur
 • Beylikdüzü , İstanbul

30 درصد پیش پرداخت ومابقی طی 36 ماه اقساط

شروع قیمت از 830.000TRY

FİNANS ŞEHİR-RESIDENCE

 • AmlakJet-Finans Şehir
 • Ümraniye, İstanbul

35 درصد پیش پرداخت ومابقی طی 30 ماه اقساط

شروع قیمت از 720.000TRY

BAHÇEŞEHİR-COMPLEX

 • AmlakJet-Bahçeşehir Park
 • Bahçeşehir, İstanbul

50 درصد پیش پرداخت ومابقی طی 36 ماه اقساط

شروع قیمت از 1.000.000TRY

NUROL TOWER-COMPLEX

 • AmlakJet-Nurol Tower
 • Mecidiyeköy, İstanbul

خرید به صورت نقدی

شروع قیمت از 2.500.000TRY

ACAR-RESIDENCE

 • AmlakJet-Acar
 • Beykoz , İstanbul

50 درصد پیش پرداخت ومابقی طی 36 ماه اقساط

شروع قیمت از 1.300.000TRY

KARAT-RESIDENCE

 • AmlakJet-Karat
 • Yenibosna, İstanbul

50 درصد پیش پرداخت ومابقی طی 36 ماه اقساط

شروع قیمت از 790.000TRY

PRIME-COMPLEX

 • AmlakJet-Prime
 • küçükçekmece, İstanbul

50 درصد پیش پرداخت ومابقی طی 36 ماه اقساط

شروع قیمت از 790.000TRY

OTTO-COMPLEX

 • AmlakJet-Otto
 • sariyer, İstanbul

50 درصد پیش پرداخت ومابقی طی 18 ماه اقساط

شروع قیمت از 640.000TRY

YEŞİLYAKA-RESIDENCE

 • AmlakJet-YeşilYaka
 • Büyükçekmece , İstanbul

50 درصد پیش پرداخت ومابقی طی 36 ماه اقساط

شروع قیمت از 7.550.000TRY

DEMIR-RESIDENCE

 • AmlakJet-Demir
 • Beylikduzu, İstanbul

50 درصد پیش پرداخت ومابقی طی 36 ماه اقساط

شروع قیمت از 550.000TRY

YAMAN-COMPLEX

 • AmlakJet-Yaman
 • Umraniye, İstanbul

50 درصد پیش پرداخت ومابقی طی 36 ماه اقساط

شروع قیمت از 800.000TRY

TAKSIM360-COMPLEX

 • AmlakJet-Taksim 360
 • Beyoğlu, İstanbul

40 درصد پیش پرداخت ومابقی طی 36 ماه اقساط

شروع قیمت از 2.900.000TRY

ELITE-RESIDENCE

 • AmlakJet-Elite
 • Kadıköy , İstanbul

50 درصد پیش پرداخت و مابقی طی 36 ماه اقساط

شروع قیمت از 480.000TRY

NUROL-RESIDENCE

 • AmlakJet-Nurol
 • Sarıyer, İstanbul

50 درصد پیش پرداخت ومابقی طی 36 ماه اقساط

شروع قیمت از 1.260.000TRY

PASTEL-COMPLEX

 • AmlakJet-Pastel
 • Kartal, İstanbul

35 درصد پیش پرداخت ومابقی طی 48 ماه اقساط

شروع قیمت از 600.000TRY

MARS-COMPLEX

 • AmlakJet-Mars
 • Avcılar, İstanbul

50 درصد پیش پرداخت ومابقی طی 24 ماه اقساط

شروع قیمت از 565.000TRY

ARMANI-COMPLEX

 • AmlakJet-Armanı
 • Şişli , İstanbul

خرید به صورت نقدی

شروع قیمت از 4.200.000TRY

LEVENT-COMPLEX

 • AmlakJet-Levent
 • Eyüp, İstanbul

خرید به صورت نقدی

شروع قیمت از 480.000TRY

TWINS-RESIDENCE

 • AmlakJet-Twins
 • Beşiktaş, İstanbul

خرید به صورت نقدی

شروع قیمت از 2.100.000TRY

SELF-COMPLEX

 • AmlakJet-Self
 • Esenyurt, İstanbul

35 درصد پیش پرداخت ومابقی طی 36 ماه اقساط

شروع قیمت از 380.000TRY

QUEEN-RESIDENCE

 • AmlakJet-Queen
 • Şişli , İstanbul

35 درصد پیش پرداخت و مابقی طی 50 ماه اقساط

شروع قیمت از 890.000TRY

PAŞA-COMPLEX

 • AmlakJet-Paşa
 • Beyoğlu, İstanbul

50 درصد پیش پرداخت ومابقی طی 36 ماه اقساط

شروع قیمت از 1.930.000TRY

PALM-COMPLEX

 • AmlakJet-Palm
 • Beylikdüzü, İstanbul

25 درصد پیش پرداخت ومابقی طی 36 ماه اقساط

شروع قیمت از 870.000TRY

ARDIÇLI-COMPLEX

 • AmlakJet-Ardıçlı
 • Esenyurt, İstanbul

30 درصد پیش پرداخت ومابقی طی 36 ماه اقساط

شروع قیمت از 284.000TRY

SHERATON-RESIDENCE

 • AmlakJet-Sheraton
 • Esenyurt , İstanbul

35 درصد پیش پرداخت و مابقی طی 36 ماه اقساط

شروع قیمت از 1.450.000TRY

NIDAPARK-RESIDENCE

 • AmlakJet-Nidapark
 • Sarıyer , İstanbul

خرید به صورت نقدی

شروع قیمت از 850.000TRY

DELUX-COMPLEX

 • AmlakJet-Delux
 • Esenyurt , İstanbul

خرید به صورت نقدی

شروع قیمت از 350.000TRY

TOYA-RESIDENCE

 • AmlakJet-Toya
 • Bağcılar, İstanbul

25 درصد پیش پرداخت ومابقی طی 48 ماه اقساط

شروع قیمت از 750.000TRY

PARK-RESIDENCE

 • AmlakJet-Park
 • Kadıköy , İstanbul

50 درصد پیش پرداخت و مابقی طی 24 ماه اقساط

شروع قیمت از 2.300.000TRY

EMAAR-RESIDENCE

 • AmlakJet-Emaar
 • Üsküdar, İstanbul

30 درصد پیش پرداخت ومابقی طی 60 ماه اقساط

شروع قیمت از 1.300.000TRY

FIRUZE-COMPLEX

 • AmlakJet-Firuze
 • Avcılar, İstanbul

50 درصد پیش پرداخت ومابقی طی 36 ماه اقساط

شروع قیمت از 725.000TRY

SINANLI-RESIDENCE

 • AmlakJet-Sinanli
 • Kadıköy, İstanbul

30 درصد پیش پرداخت ومابقی طی 36 ماه اقساط

شروع قیمت از 615.000TRY

YALI-RESIDENCE

 • AmlakJet-Yalı
 • Bakırköy , İstanbul

50 درصد پیش پرداخت و مابقی طی 24 ماه اقساط

شروع قیمت از 800.000TRY

AVANGART-RESIDENCE

 • AmlakJet-Avangart
 • Sariyer, İstanbul

خرید به صورت نقدی

شروع قیمت از 8400.000TRY

SARAYLAR-COMPLEX

 • AmlakJet-Saraylar
 • Küçükçekmece, İstanbul

خرید به صورت نقدی

شروع قیمت از 350.000TRY

SKY-RESIDENCE

 • AmlakJet-Sky
 • Şişıi, İstanbul

خرید به صورت نقدی

شروع قیمت از 1.100.000TRY

TOSKANA ORIZZONTE-VILLA

 • AmlakJet-Toskana
 • Büyükçekmece , İstanbul

خرید به صورت نقدی

شروع قیمت از 1.500.000TRY

QUASAR-RESIDENCE

 • AmlakJet-Quasar
 • Şişli, İstanbul

خرید به صورت نقدی

شروع قیمت از 2.800.000TRY

ONALTIDOKUZ-RESIDENCE

 • AmlakJet-Onaltıdokuz
 • Bakırköy, İstanbul

خرید به صورت نقدی

شروع قیمت از 1.600.000TRY

ANTHIL-RESIDENCE

 • AmlakJet-Anthil
 • Şişıi, İstanbul

خرید به صورت نقدی

شروع قیمت از 800.000TRY

NEF 22-RESIDENCE

 • AmlakJet-Nef 22
 • Bakırköy , İstanbul

خرید به صورت نقدی

شروع قیمت از 390.000TRY

TERRACE PLUS-VILLA

 • AmlakJet-Terrace Plus
 • Sarıyer, İstanbul

خرید به صورت نقدی

شروع قیمت از 3.950.000TRY

ISTANBUL-RESIDENCE

 • AmlakJet-Istanbul
 • Başakşehir, İstanbul

خرید به صورت نقدی

شروع قیمت از 310.000TRY

VADI PARK-RESIDENCE

 • AmlakJet-Vadi Park
 • Sarıyer, İstanbul

خرید به صورت نقدی

شروع قیمت از 950.000TRY

WEST WALL-RESIDENCE

 • AmlakJet-West Wall
 • Beylikdüzü , İstanbul

خرید به صورت نقدی

شروع قیمت از 3.500.000TRY

ECLIPSE-RESIDENCE

 • AmlakJet-Eclipse
 • Sarıyer, İstanbul

خرید به صورت نقدی

شروع قیمت از 500.000TRY

SEMBOL-RESIDENCE

 • AmlakJet-Sembol
 • Esenyurt, İstanbul

خرید به صورت نقدی

شروع قیمت از 385.000TRY

SPRADON-COMPLEX

 • AmlakJet-Spradon
 • Bahçeşehir, İstanbul

خرید به صورت نقدی

شروع قیمت از 350.000TRY

YALI ATAKÖY-RESIDENCE

 • AmlakJet-Yalı Ataköy
 • Bakırkoy, İstanbul

خرید به صورت نقدی

شروع قیمت از 2.200.000TRY

ATAKÖY PLUS-COMPLEX

 •  AmlakJet-Ataköy Plus
 • Bakırköy, İstanbul

خرید به صورت نقدی

شروع قیمت از 3.850.000TRY

RADISSON-RESIDENCE

 • AmlakJet-Radisson
 • Bakırköy, İstanbul

خرید به صورت نقدی

شروع قیمت از 900.000TRY

BOSPHOR-COMPLEX

 • AmlakJet-Bosphor
 • Küçükçekmece, İstanbul

خرید به صورت نقدی

شروع قیمت از 180.000TRY

VADI-RESIDENCE

 • AmlakJet-Vadi
 • Sarıyer, İstanbul

خرید به صورت نقدی

شروع قیمت از 780.000TRY

ROYAL-RESIDENCE

 • AmlakJet-Royal
 • Küçükçekmece, İstanbul

25 درصد پیش پرداخت و مابقی طی 40 ماه اقساط

شروع قیمت از 330.000TRY

MASLAK-RESIDENCE

 • AmlakJet-Maslak
 • Sarıyer, İstanbul

خرید به صورت نقدی

شروع قیمت از 530.000TRY

BATI-RESIDENCE

 • AmlakJet-Batı
 • Bağcılar, İstanbul

خرید به صورت نقدی

شروع قیمت از 230.000TRY

KALE-RESIDENCE

 • AmlakJet-Kale
 • Zeytinburnu, İstanbul

خرید به صورت نقدی

شروع قیمت از 670.000TRY

TEMA BAHÇE-RESIDENCE

 • AmlakJet-Tema Bahçe
 • Küçükçekmece, İstanbul

خرید به صورت نقدی

شروع قیمت از 670.000TRY

BAHÇELIEVLER-RESIDENCE

 • AmlakJet-Bahçelievler
 • Bahçelievler, İstanbul

40درصد پیش پرداخت مابقی طی 48 ماه اقساط

شروع قیمت از 175.000$

TEMA-RESIDENCE

 • AmlakJet-Tema
 • Küçükçekmece, İstanbul

خرید به صورت نقدی

شروع قیمت از 400.000TRY

ATAKÖY-RESIDENCE 1

 •   AmlakJet-Ataköy 1
 • Bakırköy, İstanbul

خرید به صورت نقدی

شروع قیمت از 620.000TRY

MARINA COMPLEX

 • AmlakJet-Marina
 • Beylikdüzü, İstanbul

25درصد پیش پرداخت مابقی طی 24 ماه اقساط

شروع قیمت از 640.000TRY

PREMIUM-RESIDENCE

 • AmlakJet-Bahçelievler
 • Esenyurt, İstanbul

25درصد پیش پرداخت مابقی طی 40 ماه اقساط

شروع قیمت از 350.000TRY

GALA-RESIDENCE

 • AmlakJet-Gala
 • Bakırköy, İstanbul

خرید به صورت نقدی

شروع قیمت از 390.000TRY

MAVI-RESIDENCE

 • AmlakJet-Mavı
 • Bakırköy, İstanbul

50 درصد پیش پرداخت و مابقی طی 24 ماه اقساط

شروع قیمت از 1.400.000TRY

PEARL-RESIDENCE

 • AmlakJet-Pearl
 • Bakırköy, İstanbul

خرید به صورت نقدی

شروع قیمت از 2.500.000TRY

KOZA-RESIDENCE

 • AmlakJet-Koza
 • Esenyurt, İstanbul

خرید به صورت نقدی

شروع قیمت از250.000TRY

BLUE-RESIDENCE

 • AmlakJet-Blue
 • Küçükçekmece, İstanbul

خرید به صورت نقدی

شروع قیمت از 550.000TRY

ATAKÖY-RESIDENCE 2

 • AmlakJet-Ataköy 2
 • Bakırköy, İstanbul

35 درصد پیش پرداخت و مابقی طی 24 ماه اقساط

شروع قیمت از 190.000$

WEST-RESIDENCE

 • AmlakJet-West
 • Bahçelievler, İstanbul

خرید به صورت نقدی

شروع قیمت از 220.000TRY

NIVO-RESIDENCE

 • AmlakJet-Nivo
 • Kuçukçekmece, İstanbul

35 درصد پیش پرداخت و مابقی طی 24 ماه اقساط

شروع قیمت از 130.000$

PRUVA-RESIDENCE

 • AmlakJet-Pruva
 • Bakırköy, İstanbul

پیش پرداخت 50 درصد،مابقی 12 ماه اقساط

شروع قیمت از 6.000.000TRY

YEŞIL-RESIDENCE

 • AmlakJet-Yeşil
 • Esenyurt, İstanbul

خرید به صورت نقدی

شروع قیمت از 450.000TRY

HEP-RESIDENCE

 • AmlakJet-Hep
 • Esenyurt, İstanbul

35 درصد پیش پرداخت و مابقی طی 36 ماه اقساط

شروع قیمت از 720.000TRY

ROUTE-RESIDENCE

 • AmlakJet-Route
 • Bakırköy, İstanbul

خرید به صورت نقدی

شروع قیمت از 570.000TRY

RETRO-RESIDENCE

 • AmlakJet-Retro
 • Bakırköy, İstanbul

خرید به صورت نقدی

شروع قیمت از 640.000TRY

ARİS-RESIDENCE

 • AmlakJet-Aris
 • Esenyurt, İstanbul

خرید به صورت نقدی

شروع قیمت از 330.000TRY

TOYA-RESIDENCE

 • AmlakJet-Toya
 • Bağcılar, İstanbul

پیش پرداخت 25 درصد مابقی 36 ماه اقساط

شروع قیمت از 850.000TRY

TERRACE TEMA-RESIDENCE

 • AmlakJet-Terrace Tema
 • Kuçukçekmece, İstanbul

خرید به صورت نقدی

شروع قیمت از 350.000TRY

ROZ-RESIDENCE

 • AmlakJet-Roz
 • Esenyurt, İstanbul

پیش پرداخت 25 درصد،مابقی 24 ماه اقساط

شروع قیمت از 510.000TRY

TERRACE HAYAT-COMPLEX

 • AmlakJet-Terrace Hayat
 • Sarıyer, İstanbul

خرید به صورت نقدی

شروع قیمت از 840.000TRY

TERRACE VADI-COMPLEX

 • AmlakJet-Terrace Vadı
 • Sarıyer, İstanbul

خرید به صورت نقدی

شروع قیمت از 950.000TRY

TERRACE MIX-RESIDENCE

 • AmlakJet-Terrace Mix
 • Esenyurt, İstanbul

خرید به صورت نقدی

شروع قیمت از 130.000TRY

MASHA-RESIDENCE

 • AmlakJet-Masha
 • Sarıyer, İstanbul

خرید به صورت نقدی

شروع قیمت از 730.000TRY

SELENIUM-RESIDENCE

 • AmlakJet-Selenium
 • Bakırköy, İstanbul

خرید به صورت نقدی

شروع قیمت از 700.000TRY

NIDA PARK RESIDENCE

 • AmlakJet-Nida Park
 • şişli, İstanbul

پیش پرداخت 35 درصد،مابقی 36 ماه اقساط

شروع قیمت از 895.000TRY

ZORLU-RESIDENCE

 • AmlakJet-Zorlu
 • Beşiktaş,İstanbul

خرید به صورت نقدی

شروع قیمت از 5.000.000TRY

TRUMP-RESIDENCE

 • AmlakJet-Trump
 • Şişli, İstanbul

خرید به صورت نقدی

شروع قیمت از 1.900.000TRY
Translate »